Privacy Policy

Privacy Policy

Henkilötietojen käsittely

Nord Cars Finland Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Nord Cars Finland Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Nord Cars Finland”) käsittelee henkilötietoja automyynnin eri vaiheissa sekä liiketoiminnassa ylipäätään.

Rekisterinpitäjä

Nord Cars Finland Oy

Y-tunnus: 3299726-3

Osoite: Kiitoradantie 3, 01530 Vantaa

Tietosuojasta vastaava henkilö

Juha-Pekka Mäkinen

juha-pekka.makinen@nordcars.com

Rekisterien nimet

Nord Cars Finland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperuste

 Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai saatu. Tarkoituksena on niiden avulla tarjota asiakkaille entistä parempaa palvelua, kehittää Nord Cars Finland:n toimintaa ja palveluita, sekä täyttää Yhtiölle lainsäädännön kautta lankeavat velvoitteet.

Oikeusperusteena on aina joko sopimuksen tai lainsäädännön asettama velvoite tai asiakkaan oma suostumus.

Käsiteltävät henkilötiedot

– Nimi

– Osoite

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

– Markkinointilupiin liittyvät tiedot

– Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

– Auton ostoon tai myyntiin, koeajoihin ja tarjouksiin liittyvät sopimus- ja muut tiedot

– Yhteydenottoihin, palautteisiin tai muihin asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

– Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla kerätyt tiedot

Henkilötietojen kerääminen / tietolähteet

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteriin merkittäviltä henkilöltä itseltään asiakastapahtuman, tarjouspyynnön, koeajoluvan, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista tietolähteistä kuten ajoneuvoliikennerekisteristä, luottotietorekisteristä ja kolmansilta palveluntarjoajilta.

Verkkosivuillamme käyneiden tietoja kerätään erilaisten teknisten seurantavälineiden avulla.

Evästekäytäntö

Verkkosivujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa ja palveluita.

Evästeiden avulla voimme tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi vierailevien määrän ja laitteiden laskemiseen sekä sivuston käytön analysointiin. Näillä toimenpiteillä pyrimme kehittämään sivuston palveluja asiakkaan parhaaksi. Evästeiden avulla voimme kerätä mm. seuraavia tietoja: käyttäjän IP osoite, kellonaika, käytetyt sivut, sivulla vietetty aika, selaintyyppi, päätelaitteesi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, verkko-osoite, mistä verkkotunnuksesta tai miltä palvelimelta käyttäjä on tullut sivustolle.

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi, evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Teemme yhteistyötä verkkomainonnan teknologian yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainontaa voidaan kohdentaa niille käyttäjille, joita mainontamme käyttäjätietojen perustella kiinnostavat eniten.

Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida missä laajuudessa suostuu evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdistamiseen. Käyttäjä voi rajoittaa evästeiden käyttöä muuttamalla selaimen asetuksia. Rajoittaminen saattaa poistaa joitakin sivuston ominaisuuksia kokonaan käytöstä.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianmukaista syytä. Autokaupan yhteydessä tietoja luovutetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöille. Nord Cars Finland voi lisäksi luovuttaa tietoja viranomaisille väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana.

Yhtiö huolehtii, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sellaisten työntekijöiden toimesta, joilla on oman toimenkuvansa puolesta tarve niitä käsitellä. Kaikilla henkilöstöön kuuluvilla ja henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt henkilötiedot sekä vaatia tietojen poistamista tai oikaisemista. Tarkastusta, oikaisua ja poistamista koskevat vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä, ellei ole laillista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä.

Download brochure.

Enter your contact details and download our brochure.